FORGOT YOUR DETAILS?

Konstrukční dřevo

Dřevomateriály a dřevostavby.

Dřevo má řadu předností. Především je to jeden z nejlepších izolantů - dokáže tepelně izolovat šestkrát lépe než klasická omítka a asi patnáctkrát lépe než beton. Navíc se jedná o obnovitelný a tedy dostupný i ekologický materiál. Také pro finální úpravu fasády je dřevěný obklad zajímavým materiálem.

Co všechno zvyšuje kvalitu

Pokusme se sledovat krok za krokem zrod jednotlivých dílů montovaného rodinného domu na bázi dřeva. Připravené trámy impregnované vysokým tlakem se nejprve montují do betonové základní desky domu, čímž se připraví základna pro velkorozměrové panely, už tady dochází k prvnímu frézování pro rozvody instalací. Na dalším stanovišti je opláštěna jedna strany konstrukce prefabrikátu nejdříve izolací, dále sádrokartonovými deskami, čímž se mimo jiné zatím stále ještě surová konstrukce vyztuží. Výhody takového postupu? Lze pracovat v teple a suchu bez ohledu na počasí venku, pracovník také dostává předmět svého zájmu do ideální pracovní výšky a i ty nejtěžší kusy, například stěnové prvky, se zásluhou mechanizace výroby pohybují pouhým stiskem tlačítka. Samozřejmě, že se tak zvyšuje kvalita práce, předsušené dřevo nevlhne a není vystaveno ani jiným vlivům počasí.

Pokračujeme ve sledování výrobního postupu: V dalším kroku dochází k vedení trubek pro elektrorozvody, k uložení tepelné izolace, k opláštění druhé stěny konstrukce prefabrikátu a k celkovému uzavření stěny. To může být budto dřevěným obkladem nebo omítkou. Vnější strana obvodové zdi je ještě opatřena podkladovým pletivem pro termoomítku. Zbývá v této fázi zhotovit otvory zásuvek i vypínačů.

Následující etapa zastihne prefabrikát už v poloze, v jaké se bude nalézat v rámci celku. Tedy zdi a příčky svisle stojící, zatímco stropy zůstávají horizontálně. Dochází k instalaci zásuvek, k osazení oken a případně rolet i k omítnutí vnějších a dům je  vztyčen v plné kráse k dokončení.

Tvar a tvář dostává každý montovaný dům až na samotném staveništi. Konstrukční řešení, funkční spolehlivost, podoba klíčových prvků i zpracování každého detailu jsou mu však dány pro stavebnictví trošku netypicky - v rozsáhlých výrobních halách. Navíc způsobem, který chvílemi dokonce připomíná pásovou výrobu. Proč bychom však měli na této skutečnosti shledávat něco nepříjemného?

Celá stěna jako jeden kus

Obvodové stěny, stropy, příčky, štíty i střešní vazníky, to všechno spolu s dalšími prvky montovaného rodinného domu spatří světlo světa už ve výrobním závodě. Na staveništi zbývá provést pouze montáž a celkovou vnitřní úpravu. Tendence, jíž se dnes obor řídí, směřuje k co největším prefabrikátům a tedy i k co nejmenšímu počtu těchto prvků. Běžně se ve výrobním závodě připraví třeba jedna celá podélná stěna domu. Tedy díl dlouhý také hodně přes deset metrů s vahou výrazně přesahující i dvě tuny!

Ve výrobní hale

Musí každého návštěvníka upoutat už na první pohled zejména zařízení pro výrobu dřevěného panelu. Dlouhé lepené panely se zde řežou pilou řízenou počítačem na stanovené délky. I v případě produkce za pomoci vysoké techniky se výroba montovaného domu neobejde bez ruční práce. Dochází k tomu například při konstrukci střešních vikýřů nebo při omítání vnějších stěn. Na výrobě domu v montážní hale se podílí až několik desítek řemeslníků a jejich práce je na konečném produktu vidět. V tomto oboru doufejme nikdy nepůjde o pouhý výrobek bez doteku lidské ruky, snad dokonalý, ale také chladně zkalkulovaný a neosobní. Říká se, že každý dům musí mít svou duši. Tu mu samozřejmě nejvyšší měrou vdechnou až jeho obyvatelé, ale něco z budoucí neopakovatelnosti získává už tady.

Technologie a vrstvy panelů

Ukázky realizací

Video z výrobní haly

TOP